top of page

Center for Karakterdannelse

Center for Karakterdannelse vil skabe en fornyet faglig bevidsthed og bevægelse om karakterdannelse i folkeskolen, og opbygger over tre år "Center for Karakterdannelse".

Vi kan som skolefolk konstatere, at børne- og skolelivet på den ene side vakler i en opbrudstid med mistrivsel og sårbar eksistens og på den anden side bærer værdierne, fagligheden og visionen fra en enestående Nordisk oplysnings- og dannelsestradition.
 

 

Vi vil inspirere, motivere og udruste skolekultur og den pædagogiske faglighed, så karakterdannelse og kompetenceuddannelse integreres i alle dele af skolelivet, og dermed øger karakterstyrker som vedholdenhed, selvkontrol, tillid, nysgerrighed, ansvarlighed, empati, taknemmelighed og livsmod.

Center for Karakterdannelse bygges op fra neden ved at 10 skoler i 6 kommuner, støttet af 10 fageksperter og 10 fagorganisationer, er udviklingshuse for karakterdannelse. I udviklingsforløb bliver lærere og pædagoger opkvalificeret i karakterdannelse og bidrager selv aktivt til udviklingen af fagforståelse, skolekultur, kvalitetsmaterialer og konkrete redskaber om og til karakterdannelse i skolelivet.


Alle skoler kan melde sig ind i fællesskabet i Center for Karakterdannelse og få adgang til undervisningsmaterialer, viden, netværk, arrangementer, oplæg og rådgivning. 

image.png
Per_Schultz_Jrgensen-b045c17e2.jpeg
image.png
image.png

PER SCHULTZ JØRGENSEN

OPDRAGELSE, MYNDIGHED, PERSONLIG DØMMEKRAFT OG LIVSMOD

"Hvis vi vil opdrage vores børn bedst muligt til verden i morgen, skal vi udvikle deres personlige dømmekraft og deres livsmod og have tiltro til, at en robust og ansvarlig karakter er holdbar, også når dagsordenen skifter. Mange har en berøringsangst over for opdragelse – men børn skal opdrages. Selve den menneskelige dannelsesproces handler om, at vi overtager nogle værdier og normer, som vi gør til vores egne. 

 

‘At træde i karakter’ siger vi og mener dermed at få myndighed i sit eget liv, opnå kontrol, kunne styre og demonstrere for sig selv og andre, at man er herre i eget hus. … Karakter handler om at kunne styre sit eget liv, om at tage et ansvar og forsøge at leve op til det. Det kan have en vis moralsk dimension, men også noget viljesmæssigt og dermed netop noget, der har en forbindelse til begrebet ‘dyd’ eller ‘karakterstyrke’."
 

Center for Karakterdannelse er inspireret af og udviklet med opbakning fra børneekspert og
professor Per Schultz Jørgensen. Projektets nestor, nu posthumt.

PRÆSENTATIONSVIDEO

BOG OM DANNELSE

GULDBORGSUND KOMMUNE

Center for Karakterdannelse bygger blandt andet på erfaringerne fra et mangeårigt dannelsesprojekt i Guldborgsund Kommune; et vellykket referenceprojekt med såkaldt "proof of concept, commitment and capacity". 

Guldborgsund Kommune har igennem snart et årti haft dannelse som bærende værdi og vision for kommunen, og igangsat en lang række tiltag såsom udviklingsforløb, MasterClass, kulturtjeneste og dannelsesrygsæk for børn og unge om dannelse. 

Bogen ”Det skal kendes”, som blev udgivet den 7. november 2023, samler og formidler alle erfaringerne, og bogen er lanceret sammen med hjemmesiden www.dannelseskommune.dk. 10 professorer og 10 dannelsessteder har blandt andre bidraget til bogen.

3D_Det skal kendes.png

BOGRECEPTION

Bogen "Det skal kendes. Dannelse som vej og vison" blev lanceret til en
bogreception på Fuglsang Kunstmuseum den 7. november 2023.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tak for din tilmelding!

bottom of page